Kesin ameliyatı gerektiren durumlar

Üst solunum yolunun bedemcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması Bademcik etrafında apse (Peritonsiller apse ) kötü huylu tümör şüphesi çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri. Göreceli kriterlerin en başında sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları gelmektedir.Bademcik ameliyatlarının %40’ı bu nedenle yapılmaktadır.

 

Son bir yılda 7 defa veya son iki yılda başına 5’şer defa veya son üç yılda yıl başına 3’er defa yada daha sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirilmesi Difteri (Kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları Kalp kapak bozukluğu olan kişiler. Bademcik ve geniz eti iltihaplanmasına bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirilmesi. Bu gibi durumlarda kronik bademcik iltihaplanması olarak adlandırılır. Çözümünde cerrahi tedavisi önerilir, planlanır.

Bu Ameliyatlar Hangi Yaşta Yapılır?

Bademcik hastalıkları çocuk yaş grubu sorunu olarak bilinmekle birlikte erişkin işinde aynı kurallar geçerlidir. Ameliyata engel oluşturacak herhangi bir ciddi sağlık problemi olmayan erişkinlerde de bademcik ameliyat uygulanmaktadır. Alt yaş sınırı zorunlu haller dışında 4-5 yaş olarak belirlenmiştir. Üst yaş sınırını belirlemek mümkün değildir.Genel olarak ileri yaşlarda bu hastalığın görülme oranı düşüktür ve çoğu zaman basit çözümler tercih edilmektedir.

Bademcik Ameliyatı Riskli midir?

Bademcik ameliyatları riski oldukça düşük orandadır. İstatisliklerde 14.000ameliyattan birinden anesteziye veya cerrahiye bağlı ciddi komplikasyon bildirmektedir. Ameliyat sonrası ciddi kanama oranı 5/1000 gibi düşük orandadır.Bademcik ameliyatından sonra vücudun savunma sistemi ile ilgili bir çok bilimsel çalışma yapılmış ancak net bir sonuç elde edilmemiştir. Bademcikleri alınmış insanlarda lenfositlerin bazı tiplerinin sayısında azalma gösterimiştir. Ancak bunun klinik olarak sorun doğurduğuna rastlanılmamıştır. Bademcik ameliyatından sonra daha kolay farenjit olunduğu yolunda bir inanış vardır. Bademciği alınmış yada alınmamış insanlarda farenjit görülme oranı aynı sıklıktadır.Bademciklerin alınması farenjit olma oranını artırmamaktadır.

Thermal Welding Teknolojisi İle Ameliyatın Avantajları

Thermal Welding sistemi sayesinde bademcikler, çevresindeki dokulardan kolaylıkla ayrılabilmektedir. Thermal Welding yönteminin avantajı, dokunun ayrılması aşaması ile aynı anda, yara yüzeylerinin ısı ve basınç ile kaynamamasının gerçekleşmesidir. Böylece kanama hiç olmamakta veya çok az görülmekte, ameliyat sonrası ağrı ise belirgin derecede az olmaktadır. Narkoz alım süresi kısaldığında, ağrının da çok az olması durumunda, hastanede kalış süresi kısalacak, ameliyat yapılan gün hasta taburcu edilebilecektir.

 

Diğer yöntemlerle yaklaşık 2-3 hafta sürebilen biyolojik yara iyileşme süresi, bu yöntemde yaklaşık bir hafta ile sınırlıdır. Solunum veya yutma güçlüğüne sebep olan bademcik büyümesi, yılda dört ve üzeri tekrar eden ateşli bademcik enfeksiyonu, tıkayıcı uyku apne sendromu bulunması, kanser şüphesi olması bademcik ameliyatı olmayı gerektirir. Ağız açık uyuma ve sık tekrarlayan sinüzit veya kulak enfeksiyonu oluyorsa beraberinde geniz eti de alınır. Direkt termal enerji ile yapılan damar ligasyonunda füzyona uğrayan dokunun insan tansiyonunun üç katına kadar dirençli olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

 

Bu da ameliyat esnasında ve sonrasında kanama kontrolünün güvenirliliğini göstermektedir. Sık geçirilen bademcik enfeksiyonlarının büyüme ve gelişme üzerine yaptığı olumsuz etkiler ve okula devamsızlık ve iş gücü kaybı yaptığı da düşünüldüğünde önemi artmaktadır. Romatizmal kalp hastalıklarının çok büyük bir kısmı iyi tedavi edilmemiş bademcik enfeksiyonları sonrasında gelişmektedir. Ameliyat önerilen hastaların ameliyatı geciktirilmemelidir.Hastalar, Thermal Welding sistemi ağrısız ve kansız bir bademcik ameliyatı ve sonrasında da kısa süreli bir iyileşme süreci geçirirler.

Dr. muammer öztürk tecrübesi

bademcikgeniz-eti-ameliyati-doktor estetikkbb muammer ozturk

Thermal Welding ile Bademcik-Geniz Eti Ameliyatı

Thermal Welding ile bademcik geniz eti ameliyatı son zamanlarda kullanılmaya başlanan önemli bir teknolojidir. Bademcik (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) olarak isimlendirilen dokular lenfoid hücrelerden oluşmuştur. Lenfosit yapımında rolü vardır. Yeni doğanda anneden geçen immünglobulinler nedeniyle küçüktürler. 4-5 yaşlarda daha sık olmak üzere enfeksiyonlara bağlı olarak büyürler.

Geniz etinin büyük olması burundan solunuma engel oluşturur. Ayrıca kulak ve sinüslerin boşalımını bozarak değişik boyutta problemlere yol açarlar. Bu çocuklarda işitme kayıpları, horlama, ağızdan soluma, gece öksürükleri, burun akıntıları gözlenmektedir. Kronik geniz eti iltihapları veya büyümeleri ortodontik bozukluklar, yüz gelişiminde bozukluklar ve konuşma bozukluğuna yol açabilmektedir. Romatizmal ateş olarak bilinen hastalık A grubu beta hemolitik streptokoklara karşı oluşturulan antikorların yol açtığı bir komplikasyondur. Kalp kapakçıklarında bozukluklara yol açabilmektedir. İlaç tedavisinden fayda görülmediğinde cerrahi olarak bunların çıkartılmasına baş vurulmaktadır. Bu ameliyata karar vermek için kullanılan iki kriter vardır. Kesin ve göreceli olarak ameliyatın gerekliliği belirlenir.

Kesin ameliyatı gerektiren durumlar

Üst solunum yolunun bedemcik ve geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak tıkanması Bademcik etrafında apse (Peritonsiller apse ) kötü huylu tümör şüphesi çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümeleri. Göreceli kriterlerin en başında sık tekrar eden bademcik enfeksiyonları gelmektedir.Bademcik ameliyatlarının %40’ı bu nedenle yapılmaktadır.

 

Son bir yılda 7 defa veya son iki yılda başına 5’şer defa veya son üç yılda yıl başına 3’er defa yada daha sık ateşli bademcik iltihaplanması geçirilmesi Difteri (Kuş palazı) mikrobu taşıyıcıları Kalp kapak bozukluğu olan kişiler. Bademcik ve geniz eti iltihaplanmasına bağlı olarak sık orta kulak iltihabı geçirilmesi. Bu gibi durumlarda kronik bademcik iltihaplanması olarak adlandırılır. Çözümünde cerrahi tedavisi önerilir, planlanır.

Bu Ameliyatlar Hangi Yaşta Yapılır?

Bademcik hastalıkları çocuk yaş grubu sorunu olarak bilinmekle birlikte erişkin işinde aynı kurallar geçerlidir. Ameliyata engel oluşturacak herhangi bir ciddi sağlık problemi olmayan erişkinlerde de bademcik ameliyat uygulanmaktadır. Alt yaş sınırı zorunlu haller dışında 4-5 yaş olarak belirlenmiştir. Üst yaş sınırını belirlemek mümkün değildir.Genel olarak ileri yaşlarda bu hastalığın görülme oranı düşüktür ve çoğu zaman basit çözümler tercih edilmektedir.

Bademcik Ameliyatı Riskli midir?

Bademcik ameliyatları riski oldukça düşük orandadır. İstatisliklerde 14.000ameliyattan birinden anesteziye veya cerrahiye bağlı ciddi komplikasyon bildirmektedir. Ameliyat sonrası ciddi kanama oranı 5/1000 gibi düşük orandadır.Bademcik ameliyatından sonra vücudun savunma sistemi ile ilgili bir çok bilimsel çalışma yapılmış ancak net bir sonuç elde edilmemiştir. Bademcikleri alınmış insanlarda lenfositlerin bazı tiplerinin sayısında azalma gösterimiştir. Ancak bunun klinik olarak sorun doğurduğuna rastlanılmamıştır. Bademcik ameliyatından sonra daha kolay farenjit olunduğu yolunda bir inanış vardır. Bademciği alınmış yada alınmamış insanlarda farenjit görülme oranı aynı sıklıktadır.Bademciklerin alınması farenjit olma oranını artırmamaktadır.

Thermal Welding Teknolojisi İle Ameliyatın Avantajları

Thermal Welding sistemi sayesinde bademcikler, çevresindeki dokulardan kolaylıkla ayrılabilmektedir. Thermal Welding yönteminin avantajı, dokunun ayrılması aşaması ile aynı anda, yara yüzeylerinin ısı ve basınç ile kaynamamasının gerçekleşmesidir. Böylece kanama hiç olmamakta veya çok az görülmekte, ameliyat sonrası ağrı ise belirgin derecede az olmaktadır. Narkoz alım süresi kısaldığında, ağrının da çok az olması durumunda, hastanede kalış süresi kısalacak, ameliyat yapılan gün hasta taburcu edilebilecektir.

 

Diğer yöntemlerle yaklaşık 2-3 hafta sürebilen biyolojik yara iyileşme süresi, bu yöntemde yaklaşık bir hafta ile sınırlıdır. Solunum veya yutma güçlüğüne sebep olan bademcik büyümesi, yılda dört ve üzeri tekrar eden ateşli bademcik enfeksiyonu, tıkayıcı uyku apne sendromu bulunması, kanser şüphesi olması bademcik ameliyatı olmayı gerektirir. Ağız açık uyuma ve sık tekrarlayan sinüzit veya kulak enfeksiyonu oluyorsa beraberinde geniz eti de alınır. Direkt termal enerji ile yapılan damar ligasyonunda füzyona uğrayan dokunun insan tansiyonunun üç katına kadar dirençli olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

 

Bu da ameliyat esnasında ve sonrasında kanama kontrolünün güvenirliliğini göstermektedir. Sık geçirilen bademcik enfeksiyonlarının büyüme ve gelişme üzerine yaptığı olumsuz etkiler ve okula devamsızlık ve iş gücü kaybı yaptığı da düşünüldüğünde önemi artmaktadır. Romatizmal kalp hastalıklarının çok büyük bir kısmı iyi tedavi edilmemiş bademcik enfeksiyonları sonrasında gelişmektedir. Ameliyat önerilen hastaların ameliyatı geciktirilmemelidir.Hastalar, Thermal Welding sistemi ağrısız ve kansız bir bademcik ameliyatı ve sonrasında da kısa süreli bir iyileşme süreci geçirirler.

Dr. muammer öztürk tecrübesi

BİLGİLENDİRME

Bu site herhangi bir ticari kaygı taşımadan, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Yüz Plastik Cerrahisi konusunda kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Tanı ve tedavinin kesinlikle bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Site; Kulak burun boğaz, baş ve boyun cerrahisi, yüz plastik cerrahisi hakkında sadece site ziyaretçilerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, hastaların yönlendirilmesi amacını kesinlikle taşımaz. Site içerisindeki “Uygulamalar” ve “Tedavi Yöntemleri” bölümündeki işlemler, klinik bünyesinde uygulanmaktadır. Site içerisindeki bilgiler ile klinik uygulamalar farklılık gösterebilir. Bu site üzerinden gerçek bir muayene, teşhis ve tedavinin yerine geçecek herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir. Bu sitedeki bilgiler, hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk, tamamen site ziyaretçisine ve site kullanıcısına aittir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar. Bu sitede yer alan her bilginin ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmesi doğru olur. Sitede bahsedilen cerrahi müdahaleler yalnızca, Sağlık Bakanlığı’nın operasyon yapılmasına onay verdiği cerrahi tıp merkezi ya da hastane ortamında yapılmaktadır.

[/col]